1. Mục đích:

            - Nhằm giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước, yêu tổ chức Đoàn, yêu Đội TNTP Hồ Chí Minh, từ đó, tạo động cơ đúng đắn để Đội viên – thiếu nhi thành phố phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

            - Bổ sung các kiến thức về các kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sinh hoạt dã ngoại, kỹ năng người Đội viên, các nội dung thuộc chương trình Rèn luyện Đội viên dành cho Đội viên.

2. Nội dung:

- Các sự kiện lịch sử dân tộc Việt Nam, truyền thống của dân tộc Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.

- Kiến thức về biển đảo Việt Nam.

- Kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiểu biết về các gương anh hùng nhỏ tuổi.

- Các hoạt động phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức, một số phong trào chủ yếu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm của Đội viên trong việc phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

- Kiến thức kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sinh hoạt dã ngoại, kỹ năng người Đội viên, các nội dung thuộc chương trình Rèn luyện Đội viên dành cho Đội viên.